Úvodní slovo

-------------------------------------------------------------------------
REGISTRAČNÍ HODINY
Registrace bude umístěna v sálu Belvedere (1. patro)
Středa 22. února     17.00 - 18.00
Čtvrtek 23. února    od 7.30
Pátek 24. února       od 7.30
Sobota 25. února     od 7.30

-------------------------------------------------------------------------

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

jsem rád, že Vás mohu jménem výboru České angiologické společnosti ČLS JEP pozvat k účasti na 42. Angiologických dnech, které se budou konat v Praze ve dnech 23. – 25. února 2017.

Únorový termín a hotel Diplomat v Praze-Dejvicích zůstávají už po řadu let pevnými body našich setkání. V žádném případě však nechceme, aby kongres byl v ostatních ohledech konzervativní. Cílem organizátorů je, aby každoroční sjezd přinesl co nejvíce aktualit a nových nálezů a ukázal přehled toho, co se v uplynulém roce v oblasti cévních onemocnění odehrálo. Vývoj medicíny je stále rychlejší a množství poznatků tak velké, že se nedá v celku obsáhnout a dochází ke stále větší oborové specializaci. Proces separace specializací je ale zároveň provázen opačným pochodem, směřujícím ke sjednocení a vzájemnému porozumění. Jako příklad může sloužit náš kongres, který je široce interdisciplinární a měl by přivést ke společné řeči cévní odborníky všech specializací, od teoretických oborů po klinické pracovníky a lékaře primární péče.

Věříme, že v programu pokrývajícím komplexně problematiku tepenných, žilních a lymfatických onemocnění a v nabídce workshopů naleznete to, co je pro Vás v praxi důležité. Těšíme se také na přihlášky Vašich přednášek a posterů a na mnohá osobní setkání, která jsou neméně důležitou součástí našich sjezdů.

Za výbor ČAS a organizátory sjezdu

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Předseda České angiologické společnosti ČLS JEP