Aktivní účast

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a elektronických posterů, zobrazovaných na velkoformátových dotykových LCD obrazovkách.

Pro zaslání abstraktů přednášek a e-posterů použijte on-line formulář.
Publikovány budou pouze abstrakty zaslané v anglickém jazyce.

 

 


Termín pro zaslání: do 9. ledna 2017

Po tomto termínu jsou příjmány pouze abstrakty vyzvaných přednášek, přednášek do sekce sester a e-posterů (do 31. ledna).


O zařazení a typu prezentace rozhodne programový výbor do 29. ledna 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU

Abstrakt je možné poslat v MS Word Document (*.doc, *.docx) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5 MB.
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm).

ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:

Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10 b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem VŠECHNA VELKÁ
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]